Kako mogu da ispratim konverzije?

Konverzija je zapravo trenutak u kojem korisnik čini željenu akciju! Tipa, aktivirali ste kampanju sa ciljem da prodate proizvod koji promovišete. Svaki put kada neko kupi taj proizvod, time je učinio i konverziju. Zato naši oglašivači imaju želju i da isprate broj konverzija na svojim kampanjama.

Konverzije je moguće pratiti preko makro naredbi!

Da bi ste pratili makro naredbe potrebno je da koristite određene platforme. Neke od platformi koje se koriste za praćenje su RedTrack, BeMob, Voluum, Binom… Imajte na umu da ove platforme nisu besplatne.

Na vama je da odaberete onu koja vam odgovara. Mi najradije predlažemo Redtrack, koji je među najpovoljnijima, a nude i 14 dana besplatnog probnog perioda.

Native Media platforma podržava sledeće makro naredbe:

 • {CAMPAIGN_ID}
 • {USER_IP}
 • {COUNTRY}
 • {DOMAIN_ID}
 • {DOMAIN_ENC}
 • {PUBLISHER_ID}
 • {PLACEMENT_ID}
 • {CLICK_ID}
 • {CLICK_COST}

Listu i sami možete videti na Koraku 1 dok kreirate ili ažurirate kampanju, tako što ćete prisloniti kursor na znak pitanja pored natpisa URL ADRESA.

Među najkorisnijim makro naredbama su {PUBLISHER_ID} i {DOMAIN_ID}. Ove naredbe vam omogućavaju da vidite kod kojih izdavača ste imali najviše konverzija. Uz pomoć naše opcije FILTRIRANJE SAOBRAĆAJA, možete podesiti da se vaše kampanje prikazuju isključivo kod izdavača kod kojih ste imali veliki broj konverzija.

Evo kako to da podesite

Na platformi za praćenje konverzija ( već pomenuti RedTrack, BeMob, Voluum, Binom, itd ) možete saznati ID svakog izdavača Native Media mreže. Videćete i na kojim sajtovima/blogovima/portalima imate najveću stopu konverzije.

Zatim uđite na svoj Native Media profil, odaberite željenu kampanju i kliknite na opciju NAPRAVI OGLAS.

Na Koraku 1 uočićete opciju FILTER SAOBRAĆAJA.

Ovde imate tri mogućnosti:

 • Da ostavite kampanju bez filtera
 • Da odaberete Crnu listu
 • Ili da odaberete Belu listu

Na primer: odaberite Belu listu. Na nju ubacite ID brojeve izdavača kod kojih ste imali najviše konverzija.

ID brojeve možete preuzeti na platformi za praćenje konverzija. Dodajte ID brojeve na Belu listu tako što ćete ih upisati u polje LISTE i svaki ID broj odvojte zarezom. Na kraju sve potvrdite na UPDATE.

Na taj način ste podesili da se vaša kampanja prikazuje samo na sajtovima izdavača sa Bele liste. Sjajan način da dođete do što većeg broja konverzija.

Na isti način možete formirati i Crnu listu. Dakle na platformi za praćenje konverzija pogledajte koji izdavači vam nisu efikasni i stavite ih na Crnu listu. Ako tokom filtriranja saobraćaja odaberete Crnu listu, vaše kampanje će se prikazivati kod svih izdavača izuzev kod onih sa Crne liste.

Napomena

Nemojte odmah filtrirati saobraćaj čim pokrenete kampanju. Sačekajte bar dve sedmice kako bi ste dobili realnu sliku kada je reč o konverzijama. Ako isfiltrirate saobraćaj prerano može vam se desiti da, recimo, na Belu listu dodate sajtove koji vam kasnije neće doneti naročito dobre rezultate.