Zabranjeni sadržaj, proizvodi i usluge

Native Media predstavlja sjajnu platformu za bilo koji vid oglašavanja. Međutim postoje manja, razumna ograničenja, koja zahtevamo od naših oglašivača.

Na našoj platformi zabranjeno je sledeće:

  • Promovisanje pornografije i sadržaja za odrasle.
  • Štetni kodovi, malveri, virusi…
  • Prodaja lekova! Suplementi koji se nalaze u slobodnoj prodaji su dozvoljeni.
  • Promovisanje kockanja, alkohola i duvana.
  • Uvrede na rasnoj, verskoj i nacionalnoj osnovi, kao i bilo kakav govor mržnje.
  • Automatsko preuzimanje softvera.
  • Lažni virusi, takozvana ,,upzorenja o skeniranju” ili ,,obaveštenja tehničke podrške”
  • Marketinški materijali zaštićeni autorskim pravima.

Operateri Native Media platforme zadržavaju pravo da odbiju neprimereni sadržaj. Imajte na umu da se vaše kampanje proveravaju pre odobravanja, kako bi smo se uverili da nijedno od pomenutih pravila nije prekršeno. Zadržavamo pravo da odbijemo emitovanje kampanje u slučaju da krši neko od navedenih pravila.

Oglašivač će biti obavešten mejlom ako njegova kampanja nije ispunila potrebne uslove za oglašavanje.

Ukoliko se reklama odobri, a oglašivač je naknadno izmeni tako što unese zabranjeni sadržaj, njegov nalog može biti suspendovan ili ugašen.