Доколку го сменам доменот на сајтот (страната), дали треба да направам нови виџети?

by Tamara M.

Доколку го сменете доменот на сајтот, морате да направите и нови виџети. Избришете го стариот сајт од вашиот Native Media профил, додадете нов и креирајте нови виџети.