Зошто не можам да ја сменам цената на клик?

by Tamara M.

Вашите кампањи можете да ги уредувате во секое време. Дозволено е да се менуваат сите податоци, вклучително и цената на еден клик.

Сепак, понекогаш се случува платформата да не ви дозволува да ја промените цената на еден клик. Ова обично се случува со огласувачите кои уплаќаат помали износи на нивниот профил. Ако преостанатиот кредит на вашата сметка е помал од износот што се обидувате да го додадете, системот препознава дека немате доволно кредит.

Сепак, не треба да се грижите бидејќи овој проблем лесно се решава. Ќе ви покажеме со конкретен пример!

На пример, уплативме 50 евра за рекламирање на нашиот профил! Отворивме една кампања и за неа одредивме буџет од 30 евра. Кампањата беше одобрена и започна да се прикажува.

Неколку дена подоцна, решивме да ја зголемиме цената на еден клик. Меѓутоа, кога ќе кликнеме на UPDATE, го добиваме следново известување:

Системот покажува дека немате доволно пари за рекламирање и знаете дека имате на располагање уште 20 евра.

Ова се случува затоа што веќе искористивте повеќе од половина од вашиот буџет за кампањата. Платформата сè уште не регистрира дека менувате постоечка кампања, но смета дека сакате да создадете друга во која вложувате дополнителни 30 евра и затоа ве известува дека немате доволно пари на вашиот профил.

Сè можете да решете на следниов начин:

Прво кликнете на полето ОТКАЖУВАЊЕ, а потоа потврдете сè на UPDATE.

Потоа, повторно вчитајте го сајтот преку опцијата RELOAD PAGE.

Сега повторно пополнете ги податоците за Чекор 7, односно внесете ја цената по клик, буџетот и (доколку имате) дневен буџет. Потврдете сè на UPDATE и вашата кампања ќе продолжи да се одвива нормално, почитувајќи ги промените што сте ги направиле.