Кои се провизиите за повлекување на пари на девизна банкарска сметка?

by Tamara M.

Банкарските такси зависат од износот што сакате да го повлечете на вашата девизна сметка.

За износи до 330 евра, се наплатува провизија од 3% од вкупната сума што ја повлекувате. За поголеми износи се наплатува фиксен износ од 10 евра. Ова се провизии наплатени од банката, Native Media не презема никаква компензација за исплатата на пари.

Контактирајте ја вашата банка за дополнителни трошоци.

Минималниот износ за исплата на заработката на жиро сметка е 150 евра.