Кој модел на плаќање е поддржан?

by Tamara M.

Во интерес на нашиот тим е да, пред сè, секој огласувач е задоволен и го добива најдоброто за своите пари.

Затоа нашата мрежа го користи само моделот на плаќање CPC, односно плаќање по клик. Значи, ние не наплатуваме за водење кампања по преглед и слично. Кога некој ќе кликне на вашиот оглас, тој веќе станува потенцијален корисник на вашите услуги.

Сметаме дека ова е најдобриот начин за огласувачите да извлечат максимум за своите пари.

Значи, парите се одземаат од вашиот буџет само кога некој ќе кликне на вашиот оглас и ќе влезе во страницата за продажба или зачувување. Прегледите за реклами се потполно бесплатни.