Може ли да користам ист виџет на повеќе сајтови?

by Vladimir C.

Не, треба да креирате нов виџет за секој сајт!

На еден сајт можат да се најдат максимум два виџети, од кои секој може да содржи до девет реклами. Имате можност да ги прилагодите виџетите на вашиот сајт за да се вклопат со дизајнот.

Можете исто така да ја прилагодите позицијата на виџетите на вашиот сајт за да поставите рекламите да се појавуваат на почетокот на текстот, на средината или на крајот. Позицијата на виџетот е многу важна и често влијае на тоа дали корисниците ќе кликнат на рекламата.

Наш предлог е да креирате виџет со четири помали реклами на почетокот на објавата и шест поголеми на крајот. Не претерувајте со реклами, ако тоа не е навистина потребно, бидејќи тоа може да го намали квалитетот на вашиот сообраќај.