Може ли да користам Native Media и AdSense истовремено?

by Tamara M.

Секако! Нема пречка ниту од страна на Google ниту од наша страна. Можете да ги користите и двете мрежи истовремено и вашите реклами ќе се прикажуваат уредно!