Може ли да се смени линкот за кампањата?

by Tamara M.

Може да ги промените вашите кампањи во секое време. Дозволено е да се менуваат сите податоци, вклучително и линкот.

Постапката е следнава:

Најавете се во вашиот профил. Во менито од левата страна, кликнете на ОГЛАСИ / АЖУРИРАЈ ГО ОГЛАСОТ. Пронајдете ја кампањата каде што сакате да го изменете линкот. Во насока на името на секоја кампања, на десната страна се наоѓа опцијата УРЕДУВАЊЕ!

Кликнете на оваа опција и ќе ви се прикажат податоци од вашата кампања што можете да ги уредувате. Само избришете ја врската што е додадена и вметнете нова. Потврдете сè на UPDATE.

Сè што се менува на Чекор 1 бара умереност. На пример, ако ја смените врската, треба да почекате нашите оператори да ја одобрат вашата кампања. Сè ќе биде одобрено што е можно поскоро, најдоцна во рок од 24 часа. После тоа, вашата кампања продолжува да се прикажува, почитувајќи ги промените на линкот што сте го внеле.