Може ли сајтовите за возрасни да бидат издавачи?

by Tamara M.

Платформата Native Media не прифаќа сајтови со содржина за возрасни (таканаречени adult content),ниту како издавачки ниту како огласни. Сите други видови на сајтови се дозволени.