X

Da bismo ostvarili uspešnu saradnju morate biti dobro upoznati sa pravilima Native Medija. Saradnja će sigurno biti duga i uspešna, te se nećete pokajati što ste baš nama poverili svoje poslovanje, ali svakako vas moramo uputiti na naše zahteve i pravila, koji bi se morali poštovati kako bi obe strane bile zadovoljne. Pred nama su neke osnovne smernice koje će našu saradnju samo učvrstiti i podržati, potrebno je samo da ih se pridržavamo. 

 

Pravila za izdavače

 

1. Oglase možete postaviti samo na sajtovima koji zadovoljavaju određene kriterijume o kvalitetu. Svi tekstovi na sajtu moraju biti korisni za čitaoce, kvalitetni i sajt mora imati najmanje 300 poseta dnevno.

2. Nije dozvoljeno podsticanje posetilaca da klikaju na reklame. Na primer, korišćenje natipisa kao što su “besplatno”, “donacija” itd. Na ovaj način dovodite vaše posetioce u zabludu i šaljete našim oglašivačima ljude koji nisu zainteresovani za njihovu ponudu.

3. Zabranjeno je postavljanje oglasa na veb sajtove koji nisu odobreni na našoj platformi. Kod koji se nalazi na vašoj veb lokaciji mora biti napravljen i dobijen isključivo od Native Media platforme.

4. Nemojte tražiti od drugih da klikaju na vaše oglase. Korisnici uvek treba da kliknu na oglas zato što su zainteresovani za uslugu oglašivača.

5. Takođe strogo je zabranjeno postavljati oglase u iskačuće prozore i na taj način primorati korisnike da klikaju na oglase.

6. Ukoliko postoji osnovana sumnja da je reč o lažnim klikovima naše rukovodstvo može da odbije plaćanje dok se ne dokaže suprotno. Naš sisem u stanju je da otkrije svaki vid prevare i pokušaj uvećanja klikova.

7. Ukoliko nismo prethodno dozvolili, zabranjeno je otvarati više naloga. Takva situacija biće odmah registrovana kao prevara, bez prava na žalbu.

8. Nije dozvoljeno kliktanje na sopstvene oglase. Ako želite da vidite detaljnije informacije o nekom oglašivaču, kopirajte url desnim klikom miša i unesite direktno u pregledač.

 

Zahtevi za plasman oglasa

 

- Moraju se poštovati mrežna pravila za oglasne jedinice, a to su:

- Zabranjeno je postavljanje vidžeta u zaglavlju i iznad sadržaja.

- Ne smeju se postaviti na mesto gde su korisnici prinuđeni da kliknu na njega.

- Ispod naslova možete postaviti vidžet sa najviše 2 oglasa većih dimenzija ili 4 manja.

- Nije dozvoljeno postavljanje više od 2 vidžeta na jednom sajtu.

- Vidžeti velikog formata mogu imati najviše 6 oglasa, a manji najviše 8 oglasa.

- Na postovima koji su kraći od 200 reči dozvoljeno je postaviti samo jedan vidžet.

 

Ukoliko se prekrši neko od navedenih pravila Netive Media ima pravo da odbije plaćanje I onemogući vaš nalog.

 

Zahtevi za oglašivače

 

1. Sadžaj oglasa mora biti relevantan za sajt koji promovišete.

2. Zabranjeno je postaviti oglase koji krše zakone naše zemlje, tačnije zemlje u kojoj se postavlju oglasi.

3. Veb sajt koji reklamirate mora biti dostupan kada se na istu klikne.

4. Vulgarne reči i psovke zabranjene su, kao i kompomitujuće slike.

5. Strogo je zabranjeno oglašavanje web stranica koje sadrže previše preusmeravanja na druge portale i samim tim usporavaju i ometaju saobraćaj.

6. Nije dozvoljeno u sadržaju oglasa navesti kontakt podatke oglašivača.

7. Reklamiranje sajtova bez sadržaja takođe je zabranjeno od strane naše platforme.

8. Zabranjeno je postavljati oglase veoma sličnog sadržaja. Takvi oglasi moraće da prođu određene izmene za ponovno objavljivanje.

 

Pravila za naslov oglasa

 

- Najviše 2 reči mogu biti napisane velikim slovima.

- Zaglavlje oglasa može da sadrži maksimalno 80 karaktera.

- Gramatičke i pravopisne greške neće biti tolerisane.

- Strogo su zabranjene kontakt informacije.

 

Pravila za slike oglasa

 

  • Na slikama je takođe zabranjeno korišćenje vulgarnih i zabranjenih reči.

  • Nije dozvoljeno na slikama objavljivati kontakt informacije oglašivača.

  • Predsednike država zabranjeno je imati na fotografijama.

  • Identične ili približno identične slike biće odbačene od strane same platforme.

 

Odgovarajte na naše zahteve

 

Redovno proveravajte email koji ste koristili na našem sajtu, u slučaju da se ukaže potreba da vas kontaktiramo u vezi vašeg naloga. Očekujemo od naših saradnika da pažnjivo čitaju meilove koje dobiju od nas i da postupaju u skladu sa našim uputstvima.

Svaku nedoumicu ili poteškoću rešiće naši uvek spremni operateri. Potrebno je samo da nas kontaktirate na email adresu [email protected].